Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram

Финансова устойчивост
дата Съотношението на собствените средства Съотношение на автономност Коефициент на маневреност
31.12.20__ -7,57 0.86 -0,15

Коефициентът на финансиране показва дела на активите, финансирани от собствените средства на организацията. Стойността на този коефициент над 0,5 показва финансовата стабилност на предприятието.

За финансово стабилна компания, коефициентът на автономия обикновено трябва да надвишава 1,0. Това показва, че собственият капитал надвишава дълга.

Коефициентът на гъвкавост на собствените средства показва съотношението на оборотния капитал към размера на собствения капитал на предприятието.

Приходи и разходи

дата приход Цена на цената дял
31.12.20__ 3134000.00 1937000.00 0.62

Показателите за приходите и разходите характеризират ефективността на организацията.

При анализа на приходите е важно да се идентифицират тенденциите в неговите промени, вкл. свързани със сезонността и други фактори. За анализ на структурата на разходите и динамиката на неговата промяна се използват тези форми № 2 от финансовите отчети и други необходими документи.

Изпреварващото нарастване на разходите в сравнение с приходите показва намаляване на ефективността на организацията, като в този случай трябва да се прогнозира развитието на ситуацията и да се оцени възможността фирмата да влезе в зоната на банкрута.

рентабилност

дата Възвръщаемост на продажбите Възвръщаемост на активите Възвръщаемост на нетните активи Нетният оборот на активите
31.12.20__ 38194 0.000 0.000 39.67

Ефективността на организацията се оценява чрез следните ключови показатели:

· Възвръщаемост на продажбите;

· Възвръщаемост на активите;

· Възвръщаемост на нетните активи;

· Възвръщаемост на собствения капитал.

Възвръщаемостта на активите е един от основните показатели, характеризиращи ефективността на организацията. При анализа на факторите, влияещи върху този показател, е необходимо да се откроят най-значимите сред тях.

Анализирайки динамиката на промените в нормата на възвръщаемост на активите, можете да определите кой от показателите има най-голямо въздействие върху него и да идентифицирате причините за промените в този показател чрез изследване на неговите компоненти. По този начин е възможно да се определят първоначалните причини за влошаването на ситуацията и да се разработят мерки за нейното коригиране.

Аналитични показатели

дата Нетни активи Собствени текущи активи Променливи разходи Фиксирани разходи
31.12.20__ 4119000.00 -598,000.00 1937000.00 0.00

Собствен оборотен капитал е разликата между обемите на източниците на собствени средства (общо 1 на раздел III от пасивната част на салдото) и действителната стойност на дълготрайните активи и другите нетекущи активи (общо I на раздел I на баланса на активите).


border=0


Динамика на печалбата

дата Печалба от продажби Оперативна печалба Нетна печалба
31.12.20__ 1197000.00 618000.00 618000.00

При оценката на рентабилността на предприятието е важно да се знае структурата на печалбите. За тази цел той е структуриран в съответствие със следните компоненти:

- печалба от продажби;

- оперативна печалба;

- нетна печалба.

банкрут

дата Двуфакторен модел на фалит Модел на фалит от пет фактора
31.12.20__ -0,50 4.58

За двуфакторния модел са избрани два показателя, за които според Е. Алтман зависи вероятността от фалит. Те включват коефициента на текущата ликвидност и коефициента на финансова зависимост.

Ако Z <0, вероятността за фалит е по-малка от 50% и след това намалява с намаляването на Z.

Въз основа на петте показателя, от които зависи най-вече вероятността от фалит, и техните тегловни коефициенти беше предложен модел на пет-факторно прогнозиране.

Ако Z> 2.9, вероятността е много ниска, т.е. организацията работи стабилно.

По-подробен финансов анализ е даден в допълнението към тази информация.

; Дата на добавяне: 2017-11-01 ; ; Прегледи: 207 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | | Защита на личните данни | РАБОТА НА ПОРЪЧКА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добрите думи: Само една мечта идва при ученик в края на лекцията. И някой друг го хърка. 7929 - | 6820 - или прочетете всички ...

2019 @ edubook.site

Генериране на страницата над: 0.001 сек.